Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Varme arbeider


Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Varme arbeider som utføres på tilfeldig arbeidsplass krever sertifikat. Våre instruktører er sertifisert av Norsk Brannvernforening.

Hensikt:
Å bevisstgjøre deltakerne i forhold til faremomenter i forbindelse med varme arbeider og å sette deltakerne i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadene ved et eventuelt uhell. 

Definisjon:
Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonen av varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk Brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som skal utføres. Våre instruktører er sertifisert av Norsk Brannvernforerning. 

Både forsikringsnæringen og norske myndigheter setter krav til utførelse av varme arbeider. Krav fra myndighetene er nedfelt og beskrevet i norske lover og forskrifter.

Sertifikat: 
Sertifikatet for utførelse av varme arbeider er gyldig i fem år. 
For å bli resertifisert må man gjennom et tre timer langt kurs uten eksamen. På programmet står blant annet risikoforståelse, risikokartlegging, synliggjøring av ansvar, gjennomgang av aktuelt lovverk og brannstatistikk. 

Regler for resertifisering ved utgått sertifikat: 
Sertifikat utgått med inntil to måneder - Resertifisering kan gjennomføres som normalt 
Sertifikat utløpt med inntil seks måneder - Resertifisering gjennomføres med eksamen like etter kurset 
Sertifikat utløpt med mer en seks måneder - Nytt grunnkurs med eksamen skal gjennomføres

Se vår kurskalender.