Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Truckfører


Sertifisert opplæring til alle som kjører eller skal kjøre truck og alle som har behov for truckførerbevis t.o.m. 10 tonn løftekapasitet. Kurset er bygd opp etter gjeldende bestemmelser og opplæringsmoduler. Kursavgift inkluderer opplæringsmateriell, teori, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis.

Hensikt:
Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck. Opplæringen gir kursdeltakerne god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven
§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. 
For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.


Ny forskrift gjeldende fra 01.01.2013
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.
Kapittel 10 ( § 10,3 )


Dokumentasjon:
Truckførerkurs T1-T5 er sertifisert opplæring og gjennomføres etter gjeldende opplæringsplaner. Det utstedes kompetansebevis ved bestått kurs. Alle bevis registreres og utstedes fra godkjent register. Modul 1.1, 2.2, og 3.2 inngår i kurset og kursavgiften inkluderer materiell, kompetansebevis og oppkjøring. Vi er behjelpelig med den påkrevde praksis i modul 4.2, eller praksisen kan foretas bedriftsinternt med kvalifisert fadder. 

Klasse T: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 20 t.o.m. 10 tonn løftekapasitet

T1 = Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass 
T2 = Skyvemasttruck og støttebenstrucker 
T3 = Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck 
T4 = Motvektstruck 
T5 = Sidelaster 
T20 =Trucker andre typer, beskrives. 
C1 = Teleskoptruck   C2 = Rundtomsvingende Teleskoptruck 

Minimum 20 timer praksis pr. truck klasse.
Oppkjøring.

 

MODUL 1 FELLES 
Teori m/prøve
MODUL 2 FAGDEL 
Teori m/prøve 
MODUL 3 FAGDEL 
Grunnleg. Praksis
MODUL 4 KJØRING 
Praksis m/prøve

MODUL 1.1
 

Arbeidsmiljø, ansvar 
og konsekvenser 
( 8 timer fellesteori )

MODUL 2.2

Truck 
Teori 
( 14 timer )

MODUL 3.2

Truck 
Praktisk bruk 
( 6 timer ) 


MODUL 4.2
Bedriftsopplæring i bedriften
m/fadderordning

( 20 timer )
Opplæringsbedrift
( 14 timer )

 

Se vår kurskalender.