Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Stropp/Anhuker/Signalgiver G11


Sertifisert opplæring til alle som skal eller benytter løfteredskap i sitt arbeid. Målgruppe for kurset er alle som skal utføre arbeid innen stropping/anhuking/signalgiving. Dette kurset er også forkunnskap til kranfører og riggerkurs, og kurset er i tillegg godkjent for supply og offshore. G11 kurset gjennomføres etter gjeldende opplæringsplan med 24 timer teori (modul 1.1 og modul 2.3).

Målsetting: 
Hensikten med stroppekurset er å gi personer som jobber med løfteredskap kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike løfteredskap. En skal også kunne gi signaler til fører av kran eller annen løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven
§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. 
For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Ny forskrift gjeldende fra 01.01.2013
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.
Kapittel 10 ( § 10,3 )


Dokumentasjon:
Stropp/Anhuker/Signalgiver G11 er sertifisert opplæring og bestått kurs gir godkjenning for inntak til sertifiserte kranførerkurs, riggerkurs, supply og offshore. Det utstedes kompetansebevis G11 ved bestått kurs.

Alle bevis registreres og utstedes fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS).
Kursavgift inkluderer materiell og kompetansebevis. 

Forkunnskap:
Ingen

 

MODUL 1 FELLES

Teori m/prøve

MODUL 2 FAGDEL

Teori m/prøve

MODUL 1.1

Arbeidsmiljø, ansvar 

og konsekvenser 

( 8 timer )

MODUL 2.3 - 1.1

Løfteredskap G11( 16 timer )

Se vår kurskalender.