Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Maskinfører / Anleggsmaskiner M1-M6


Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kw ( 20,4 hk ) er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring. Kurset gjennomføres i henhold til offentlig godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til sikkerhetsopplæring.

Målsetting: 
Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner. Opplæringen gir elevene god innsikt i prinsippene for maskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk av masseforflytningsmaskiner unngås.

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven
§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.
For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Risikovurdering:
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Ny forskrift gjeldende fra 01.01.2013
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.
Kapittel 10 ( § 10,3 )


Dokumentasjon:
Maskinførerkurs M1-M6 er sertifisert opplæring og gjennomføres etter gjeldende opplæringsplaner. Det utstedes kompetansebevis ved bestått kurs. Alle bevis registreres og utstedes fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS). Kursavgiften inkluderer materiell, kompetansebevis og oppkjøring. Den påkrevde praksiskjøringen i modul 4.2 er ikke inkludert i kurset og avtales i hvert enkelt tilfelle. Kjøretreningen kan avvikles bedriftsinternt, såkalt fadderkjøring. Eleven får da skjemaer som fadder og bedrift skal fylle ut. Fadder er da hovedinstruktørens ”hjelpeinstruktør” og har ansvaret for kjøretreningen. Fadder må ha hatt bevis (i den aktuelle klassen) i minst 3 år. Når eleven har nok praksis foretar vi en oppkjøring som sluttgodkjenning av eleven før maskinførerbevis utstedes.

Målgruppe for kurset: 
Arbeidere som skal føre anleggsmaskiner (masseforflytningsmaskiner) som for eksempel gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster og doser. 

De forskjellige klassene er: 

M1 = Doser
M2 = Gravemaskin 
M3 = Veghøvel 
M4 = Hjullaster
M5 = Gravelaster
M6 = Dumper


Se vår kurskalender.