Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Liftkurs (Personløfter)


Dokumentert opplæring til personell som skal benytte Lift/Personløfter i sitt arbeid. Kurset gir dokumentert kompetansebevis og prisen er inkludert opplæringsmateriell og utstedelse av kompetansebevis. Ved større grupper, kontakt oss for tilbud. 

Kursinnhold:

• Innledning - typer lift 
• Prinsipper - oppbygging 
• Sikkerhet - bruk 
• Sikkerhetsutstyr - oppstilling 
• Personløfter i trafikken 
• Uhell - ulykker 
• Klasseinndeling - avsluttende prøve 

Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve, samt dokumentert praktisk bruk av lift på aktuelle klasse A, B, eller C.
Personløfterbevisene blir registrert i et godkjent register. 
Fadder er en erfaren lift bruker som bistår med den praktiske opplæringen i bedrift eller privat virke. 
Fadder må inneha personløfterbevis på aktuelle klasse. 

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven
§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. 
For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: 
at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Ny forskrift fra 01.01.2013
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, best.nr. 703 - kapittel 10.

 

Lift Klasse A Lift Klasse A + B Lift Klasse A + B + C

6 timer teori

6 timer praksis m/ fadderavtale

8 timer teori

6 timer praksis m/ fadderavtale

16 timer teori

6 praksis m/fadderavtale

 

Se vår kurskalender.