Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Kranfører


Sertifisert opplæring til alle som kjører eller skal kjøre kran og alle som har behov for kranførerbevis på traverskran G4 og fastmontert hydraulisk kran G20. Kurset er bygd opp etter gjeldende bestemmelser og opplæringsmoduler. Kursavgift inkluderer opplæringsmateriell, teori, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis. Hvis man ønsker å melde seg på både G4 og G20 kurs er pris totalt kr. 4 000,-.

Hensikt:
Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av kran. Opplæringen gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe: 
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter kran. 

Myndighetskrav: 
Arbeidsmiljøloven 
§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. 
For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: 
at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. 

Ny forskrift gjeldende fra 01.01.2013
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.  
Kapittel 10 ( § 10,3 )

Dokumentasjon: 
Det utstedes sertifisert kompetansebevis for den aktuelle klasse ved bestått kurs. VI er behjelpelig med den påkrevde praksis hvis det er ønskelig.
Alle kompetansebevis registreres og utstedes fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS).

Forkunnskap: 
Bestått 24 timers stroppe / anhukerkurs G11.

Se vår kurskalender.