Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Hjertestarter

Forkunnskap:
Det stilles ingen forkunnskap til kurset. Kurset tar ca. 4 timer, og er mindre omfattende enn grunnkurs førstehjelp.

Hensikt med kurset:
Deltakerne skal føle seg tryggere ved akutte situasjoner hvor det er behov for hjertestarter. Deltakerne skal lære å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi personen størst mulig sjanse til å overleve.

Dette kurset fokuserer på hjerte/lungeredning og bruk av hjertestarter, og gjør deltakerne i stand til å håndtere livstruende nødssituasjoner. Deltakerne vil tilegne seg ferdigheter for å hjelpe voksne og barn som ikke puster eller ikke har puls.
Det er lagt opp med minimum av teori, da vi bruker mesteparten av tiden til praktisk trening. Vi har maksimum 3 personer pr. øvingsdukke, slik at alle deltakerne får tilstrekkelig trening i førstehjelp.

Første time:
Introduksjon, målsetning, teori, førstehjelp, sekundærhjelp, blødning.

Andre time:
Teori, skadevurdering, teori, HLR med hjertestarter, hjerteinfarkt, hjertestans, slag, blokkerte luftveier, sjokk, nakke og ryggskader. Innføring i hvordan hjertestarteren fungerer.

Tredje time:
Praktisk HLR og bruk av hjertestarter.

Fjerde time:
Mer praktisk bruk HLR og hjertestarter – Scenario – Oppsummering.

Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført hjertestarterkurs.
 

Teoretisk
 
Praktisk
 
Klasseromsundervisning Øvelse på hjertestartere

Se vår kurskalender.