Fjeldstad & Partners
Våre kurs
Iglo Bemanning AS

Iglo Bemanning AS tilbyr i samarbeid med Opplæring Vest AS (ASAS sertifiseringsnummer ATS-079) sertifiserte og dokumenterte kurs i Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Bergen og Kristiansand innenfor truck, stropping, kran, anlegg, varmearbeider, lift og arbeidsvarsling. Pris inkluderer opplæringsmateriell, oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis, og etter ønske kan undervisning og undervisnings- materiell være på norsk og engelsk. Vi er behjelpelig med praksis på truck og kran og tilbyr også utleie av kvalifisert og sertifisert personell bl.a. innen truck- og krankjøring, til både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Arbeidsvarsling

Målgruppe er alle som skal utføre sikkert arbeid på eller langs vei. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og/eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Hensikt med kurset: 
Deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Ha kunnskap om egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. Ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. 

Kurs 1

For de som skal utføre arbeid jevnlig på vei, og som har ansvar for stedet der arbeidet finner sted.
Ansatt eller leid inn i en bedrift.
Arbeid der det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kurs 2

Kurs for ansvarlig søker.
Leder eller person med mer ansvar.
Skal beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kurs 3

Manuell trafikkdirigering.
Må ha kurs 1 eller 2 i tillegg.

Se vår kurskalender.